CBS PROFESIONAL
security agency

Reference

ISO 9001:2001

Náhled

osvědčení NBÚ

Náhled

osvědčení CI ČAP

Náhled

Rozsah námi poskytovaných služeb uspokojí i velmi náročného zákazníka, což potvrzuje dosavadní spokojenost našich klientů.

Jsme držiteli certifikátu č.S 105016 pro systém řízení jakosti a Osvědčení o registraci CI ČAP č.F005-012 dle aplikační směrnice ČAP P102 Fyzická ochrana. Jsme držiteli Osvědčení podnikatele č.000063 Národního bezpečnostního úřadu České republiky pro stupeň utajení vyhrazené.

CBS

Díky plnému nasazení vrcholového managementu firmy i jednotlivých zaměstnanců, byl projekt zavedení a plného využívání systému vnitropodnikových norem do praxe úspěšně završen v prosinci 2005 certifikačním auditem, který osvědčil, že naše společnost splňuje požadavky ČSN EN 9001:2001 v oboru 74.6 Pátrací a ochranné činnosti - Poskytování fyzické ochrany. Certifikačním orgánem pro naší společnost byl Certifikační institut České asociace pojišťoven (CI ČAP). Tento CI byl vedením CBS PROFESIONAL security agency, a.s. zvolen proto, že má největší znalosti v oboru poskytování bezpečnostních služeb.

Přehled významných zakázek

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Rezidence Velvyslanectví Brazilské federativní republiky
 • SPAR Česká obchodní společnost
 • Česká národní banka
 • Národní galerie v Praze
 • Česká tisková kancelář
 • České dráhy, divize dopravní cesty OZ
 • AUTOPALACE Praha, k.s.
 • AUTO PALACE Butovice s.r.o.
 • MANHATTAN Development, a.s.
 • Velvyslanectví Libye
 • European Property Management, s.r.o.
 • AQUATEST - Stavební geologie, a.s.
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Královský pivovar Krušovice
 • SONY Czech, spol. s.r.o.
 • ORCO GROUP
 • SCHAAN s.r.o.
 • ZENTIVA a.s.
 • ALKOM Security, a.s.
 • AVON Cosmetics, s.r.o.
 • LINDE - chladící technika
 • Debenhams - obchodní dům